„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Solid Sp. z o.o. realizuje operację pn.

Wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji półproduktów foliowych z regranulatu

mającą na celu

Rozwój firmy SOLID poprzez zakup jednej nowoczesnej maszyny /ekstrudera/ do produkcji półrękawów i rękawów foliowych z regranulatu oraz zatrudnieniu na umowę o pracę 3 przeszkolonych pracowników /3 pełne etaty/

której bezpośrednim efektem

będzie zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę w wymiarze trzech pełnych etatów  

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.