Grupa Narzedziowa Solid  
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Rusocin, ul. Dekarska 2
83-031 Łęgowo
Польша
Phone: +48 (58) 691 08 05
Mobile: +48 536 451 919
Fax: +48 (58) 691 08 06
solidtools@gmail.com
www.solidtools.pl