KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13


Klauzula nr 1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU Partner Ljajić Milan – ul. Pocztowa 32, 83-034 Trąbki Wielkie, email: info@solidtools.pl tel.: +48 58 691 08 05 zwana dalej administratorem danych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • realizacji umowy,
  • marketingowych,
  • realizacji obowiązków podatkowych

 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:

  • niezbędnego dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionymi usługami
  • do czasy wygaśnięcia lub wycofania udzielonej zgody.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.